Postitused

Kuvatud on kuupäeva aprill, 2024 postitused

Sügiskonverents kutsub kaasa mõtlema päranditeemadel

Kujutis
Õpetajate päeval, 5. oktooberil toimub EAÜSi, Eesti Kunstiakadeemia ja Muinsuskaitseameti ühiskonverents MUUTUV AJALUGU – MUUTUV PÄRAND: Kultuuripärand ajalooõppes. Eesti Kunstiakadeemias toimuv konverents lähtub tõsiasjast, et ajalookirjutus ja -õpetus ning seega ka suhtumine (kultuuri)pärandisse on pidevas muutumises. Seetõttu on aegajalt mõistlik uuesti küsida: mis on pärand, kuidas seda luuakse, kaitstakse ja ümber hinnatakse ning milline on õpetajate/koolide roll pärandikaitses? Ühiskonverentsi eesmärk on pakkuda Eesti õpetajatele, sõltumata nende töökohast, tuge pärandikaitse teema õpetamisel ja professionaalsetele pärandikaitsjatele võimalust oma tegevuse kandepinda koolide kaudu laiendada. Seda ajal, mil väärtushinnangud muutuvad kiiremini kui kunagi varem ning koolide riiklik õppekava näeb ette, et Eesti lapsed ja noored õpivad tunnetama oma rolli kultuuripärandi hoidja ja kandjana ning väärtustama inimkonna kultuuripärandit selle kõige erinevamates avaldusvormides. Konverents

EuroClio aastakonverentsi teine päev pakkus lisaks töötoale kultuuriampse

Kujutis
Minu teise päeva tööpäeva valik oli Ana Zdravkovići "Suulise ajaloolõime lahtiharutamine". Esivanemate lugudest kuni võõraste poolt jagatud lugudeni välja on suuliste allikate maailm väga lai ja kirju. Ajaloolised narratiivid peidavad endas keerukuse lõkse, mis ulatuvad emotsionaalsetesse sügavustesse ja vaatenurkadesse. Töötoa eesmärk oli arutada, kuidas lõimida suuline ajalugu õppeprotsessi ja luua strateegiaid terviklikumaks mineviku mõistmiseks.  Töötoas jagasime alustuseks oma isiklikke tähendulikke lugusid ning seejärel vaatasime üheskoos mõnda keerukat sõjakoleduste ellujäänute lugu. Arutasime selle üle, kas lugude jagamine võib jätta lootusetuse tunde ning jõudsime mõtteni, et jagada tasub lugusid, mis annavad usku ja lootust, et parem tulevik on võimalik. Oluline on leida õpilaste jaoks sild lugude vahel, mineviku ja tänapäeva vahel.  Kultuuriprogammi osa viis ühe osa seltskonnast külastama ajaloomuuseumit, mis andis kronoloogilise ülevaate Bulgaaria ajalooperioodide

Sofias algas EuroClio aastakonverents (Be)longing: Confronting our memories

Kujutis
EuroClio aastakonverents Sofias pühendub sel aastal igatsuse ja kuuluvuse teemale, oma mälestustega silmitsi seismisele. Konverentsi tutvustuses küsitakse, mis on need tegurid, mis panevad sind tundma, kas kuulud kuhugi või mitte? Olgu selleks koht, aeg, perekond, riik, kogukond või sõpruskond. See näiliselt süütu küsimus on võtmetähtsusega, sest see on keskmeks mõne tänapäeva põhilises ühiskonnaküsimuses. Vastused sellele küsimusele loovad gruppe, mis ühiskondi lahutavad ja ühendavad. Tundub, et inimestel, kes kuuluvad, on rohkem õigusi kui neil, kes ei kuulu. Seda kipuvad ehk kõige selgemini väljendama poliitikud, kes väidavad, et nende "omad" peaks olema esikohal. Enamusele meeldimisi tehakse aga paraku vähemuste arvelt. Samas on oluline, et igaüks tunneks, et kuulub kuhugi, et oled osa millestki suuremast. Põhiküsimused, millele konverentsil vastust otsitakse, on järgmised.  Mida saame teha, et luua ruum, kus kõik tunnevad end teretulnuna?  Kas ajalooõpet tuleks sihilikul

Uues koosseisus juhatus on tööle asunud

Kujutis
Seltsi üldkoosolekul kinnitati juhatusse uued liikmed Ulla Herkel ja Tiina-Mall Kreem. Tere tulemast! Suur tänu lõpetanud esianisele Maarja Tinnile ja aseesimehele Indrek Riigorile juhatuses tehtud töö eest! Uues koosseisus juhatus on jõudnud pidada kaks koosolekut. Esimesel neist tutvustati juhatuse töö logistikat ja köögipoolt, räägiti, millega seltsi juhatus tegeleb ning arutati, milliseid ülesandeid keegi võiks enda kanda võtta. Osalesid ka lõpetanud juhatuse liikmed, et anda üle oma toimetused. Teisel koosolekul valiti muuhulgas juhatuse esinaine ja määratleti, millistes ülesannetes juhatuse liikmed peamiselt toimetama hakkavad.  Uus juhatuse esinaine on Madli-Maria Naulainen. Ühtlasi täidab Madli-Maria Kätlin Jürna eemaloleku ajal mõnda aega rahandusega seotud ülesandeid, aga jätkab ka oma tavapäraste ülesannetega seltsi veebikanalite haldamisel. Juhatuse esindajad Õpetajate Koostöökojas on Christi Lõhmus-Erg ja Tiina-Mall Kreem, esindaja jätkab ka senine juhatuse liige Indrek Ri

Ajarännak 1944 läbimäng 22. mail

Kujutis
Head ajarändurid! Ootame teid  22. mail  ajarännak 1944 stsenaariumi  läbimängule,  mis toimub  Viimsi vabaõhumuuseumis  (Rohuneeme tee 53, Pringi küla, Viimsi vald) .  Kuidas tulla? Balti jaamast või Viru keskuse juurest (endise kauplus Tallinn ees) buss nr 114 täpsem info siin .  Läbimäng toimub  kell 12.00-15.00 , järgneb Viimsi vabaõhumuuseumi poolne tervitus ja muuseumi tutvustus. Registreerimine avatakse peale vaheaega. Palume kaasa võta oma tass, taldrik, lusikas ja nuga. Seltsi listi kirjale oli lisatud esialgne stsenaarium ja rollikaartide põhi.  Ajas rändamiseni!

Ametiühingute Keskliit kutsub maikonverentsile "Räägime põhiõigustest"

Kujutis
RÄÄGIME P ÕHIÕIGUSTEST,  30. aprillil algusega kell 10 Maikonverentsi seekordseks teemaks on põhiõigused ning fookuses tööeluga ja ühinemisvabadusega seotud õigused - inimõigustest ja töörändest räägib IOM Eesti juht  Kari Käsper , ametiühinguõigustest ja ühinemisvabadusest ILO-ACTRAV ekspert  Sergejus Glovackas  ning tööeluga seotud põhiõigustest TÜ professor dr  Gaabriel Tavits . Streigiõigusest Rootsis annab ülevaate  Tobias Sjöqvist  (Rootsi LO), ametiühingute väljakutseid Baltimaades analüüsib  Natalja Preisa  (LBAS). Paneelis arutletakse teemal, kuidas kaitsta Eesti töötajate põhiõigusi. Konverentsi modereerib saatejuht  Anna Pihl . Registreerimine:  Osavõtust palun teata 20. aprilliks  eakl@eakl.ee AJAKAVA  9.30 hommikukohv 10.00 Avasõnad -  Lauri Läänemets , Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees, EV siseminister 10.20  Inimõigused ja tööränne , Kari Käsper, Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) 10.50  Ametiühinguõigused ja ühinemisvabadus , Sergejus Glovackas, Rahvus

Õpetajakoolitus "Ahasveeruse unest" kirjanduse ja ajaloo tundides

Kujutis
13. aprillil aitavad Karolina Antons ja Silja Russak Mart Reiniku Koolist ning Tiina Kirss Eesti Kirjandusmuuseumist "lahti muukida" Ene Mihkelsoni romaani "Ahasveeruse uni". Täpsemalt on plaanis ajaloo ja kirjanduse õpetajatele mõeldud koolituspäev Esna Galeriis, kus on hetkel üleval ka Ene Mihkelsoni tekstimaastike näitus. Transpordi aitame korraldada. Rohkem infot leiad siit. Pildil on Karolina, Silja ja Tiina Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis toimunud töötoas. Foto: Alar Madisson. PS! Karolina ja Silja pälvisid koolitusel tutvustatava õppematerjali eest tunnustuse lähiajaloo-teemaliste õppematerjalide konkursil. PS2! Koolitusega koos kuulutame välja ka järjekordse tõlgenduskonkursi õpilastele. Parimad pälvivad auhinnad (rahalised preemiad) ning nad kutsutakse esinema konverentsile Tartus oktoobris 2024.