Sügiskonverents kutsub kaasa mõtlema päranditeemadel

Õpetajate päeval, 5. oktooberil toimub EAÜSi, Eesti Kunstiakadeemia ja Muinsuskaitseameti ühiskonverents MUUTUV AJALUGU – MUUTUV PÄRAND: Kultuuripärand ajalooõppes.

Eesti Kunstiakadeemias toimuv konverents lähtub tõsiasjast, et ajalookirjutus ja -õpetus ning seega ka suhtumine (kultuuri)pärandisse on pidevas muutumises. Seetõttu on aegajalt mõistlik uuesti küsida: mis on pärand, kuidas seda luuakse, kaitstakse ja ümber hinnatakse ning milline on õpetajate/koolide roll pärandikaitses?


Ühiskonverentsi eesmärk on pakkuda Eesti õpetajatele, sõltumata nende töökohast, tuge pärandikaitse teema õpetamisel ja professionaalsetele pärandikaitsjatele võimalust oma tegevuse kandepinda koolide kaudu laiendada. Seda ajal, mil väärtushinnangud muutuvad kiiremini kui kunagi varem ning koolide riiklik õppekava näeb ette, et Eesti lapsed ja noored õpivad tunnetama oma rolli kultuuripärandi hoidja ja kandjana ning väärtustama inimkonna kultuuripärandit selle kõige erinevamates avaldusvormides.

Konverents algab päranditeemaliste, nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi nõuandeid pakkuvate ettekannetega, jätkub EKA maja ekskursiooni ning Tallinna erinevais paigus toimuvate töötubadega. Päeva lõpetab Gustav Adolfi Gümnaasiumis toimuv sümpoosion.

Konverentsi EAÜSi poolsed korraldajad on Liis Reier, Tiina-Mall Kreem ja Indrek Riigor, kes on tänulikud kõigile, kes tahavad oma seltsi algatatud ettevõtte õnnestumisele kaasa aidata.

Korraldajatel on praeguseks õnnestunud saada Eesti Kultuurkapitalilt konverentsile rahalist toetust, kuid paraku mitte koguulatuses. See tähendab, et tõenäoliselt tuleb konverentsile toitlustuskulude katteks kehtestada osalustasu. Kui suur, selgub suve lõpuks, kui on selgunud järgmiste toetusetaotluste vastused. Loodetavasti ei jää siiski kellelegi osalustasu tõttu konverentsil osalemata ning konverentsist saadud kasu – uued teadmised, positiivsed kogemused ja emotsioonid – kaaluvad kulud kuhjaga üle. Konverentsi programm jõuab EAÜS liikmeteni hiljemalt augustis. 

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Seltsi aastakoosolekul kuulutati välja preemiate laureaadid

Lõppes 24. uurimistööde võistlus

Seltsi reisile registreerimine on avatud!