Postitused

Kuvatud on kuupäeva märts, 2024 postitused

Seltsi aastakoosolekul kuulutati välja preemiate laureaadid

Kujutis
23. märtsil kohtusid Tartu Miina Härma Gümnaasiumis umbes 200 noort olümpiaadi finalisti ning seltsi liikmed.  Üldkoosolek võttis kokku möödunud kalendriaasta, tuletas meelde seltsi tegemisi ja seltsi juhtimise põhimõtteid. Hääletamine toimub teist korda järjest Volise keskkonnas, et võimalik suur hulk liikmeskonnast saaks oma hääle edastada. Lisaks tutvuti majandusaasta aruandega ning revisjonikomisjoni aruandega, viimane tegi muuhulgas ettepaneku mõelda läbi seltsi piirkondade toimimise põhimõtted, praegu põhikiri suunab neid tegevusi mõneti, kuid mõned piirkonnad on sootuks passiivsed, seega võiks seltsi liikmed arutada ja kaaluda piirkonade liitmise võimalusi. Lisaks ootab juhatus ettepanekuid seltsi uue aasta reisi sihtkohadest, saatke oma ettepanekud eaysjuhatus@gmail.com. Peale uute juhatuse liikmekandidaadite - Kätlin Jürna, Tiina-Mall Kreem ja Ulla Herkel ning uute seltsi liikmete tutvustamist liiguti päeva pidulikuima osa juurde, mis oli seotud preemiate üleandmisega. Suur tä