Postitused

Kuvatud on kuupäeva november, 2023 postitused

Selts tähistas 30. juubelit!

Kujutis
Novembri alguses tähistas EAÜS 30. juubelit. Sel puhul tulid liikmed erinevates piirkondades kokku kohvi- ja koogilaua ümber ning tähistasid üheskoos sünnipäeva, arutasid piirkonna ja seltsi tegemisi ning mõned osalesid selle raames isegi lühikesel koolitusel.  Raplamaal tähistasiti seltsi sünnipäeva 2. novembril Rapla Rahvamajas olevas Raimond Valgre toas. Tallinna ja Tartu osakonnad tähistasid seltsi 30. sünnipäeva piduliku tänuõhtuga Tallinna Prantsuse Lütseumis. Muusikalise tervitusega esinesid lütseumi õpilased, tervituskõne pidas esinaine Maarja Tinn , Euroopa Komisjoni esindus Eestis juht Vivian Loonela tervitas samuti seltsi ja andis lühikese ülevaate olukorrast Euroopa Liidust. Üritust austasid oma kohalolekuga ka seltsi esimene esinaine Luise Õuna, elutööpreemia laureaat Malle Hussar ja auliige Mare Oja . Täname organiseerijaid, eesotsas osakonnajuht Helina Raal iga ja kõiki kohaletulnuid ning soovime seltsile kestvust ja õitsemist! Tartu osakond korraldas ka väga hariva koo

Itaalia ajalooõpetajate ühing Clio ’92 korraldas Euroopa ajalooõpetajate kohtumise Bergamos

Kujutis
23.-25. novembril toimus Bergamos ja Brescias Euroopa ajalooõpetajate kohtumine. Üritus tõi kokku ajalooõpetajaid enamikust Euroopast ning sellest võtsid osa ka mõned EuroClio töötajad ning juhatuse liikmed. EAÜS'i esindas kohtumisel juhatuse liige Madli-Maria Naulainen.  Konverentsi fookuses olid kolme ajalooõpetusega seotud teema arutelud: keskkonnasäästlikkus, ränne ning kaasamine. Arutelude eesmärk oli anda soovitusi ja ettepanekuid nimetatud teemade juurutamiseks ajaloo õppekavadesse. Kokkuvõte ja konverentsi väljund on metoodiline materjal, mis tutvustab ajalooõpetajate seisukohti eelnimetatud teemadel. Materjal on praegu toimetamisel ja ilmub 2024. aastal. 

Lähiajaloo-teemaliste õppematerjalide koostamise konkurss

Kujutis
Eesti Mälu Instituut ja Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja õppematerjalide konkursi, mille preemiafond on 3000 eurot. Konkursile võib esitada enda koostatud ja varem avaldamata õppematerjale, mis käsitlevad 20. sajandi kommunistlike ja natsionaalsotsialistlike diktatuuride ajalugu, inimsusevastaseid kuritegusid või inimõiguste rikkumisi maailmas ja Eestis. Konkursile registreerumise tähtaeg on 14. detsember 2023 . Osalemiseks tuleb täita  veebivorm . Registreerunutel on võimalus osaleda temaatilisel õppepäeval jaanuaris. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 6. märts  2024.  Võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 25. märtsil 2024 ja võidutööd avaldatakse Eesti Mälu Instituudi veebilehel ja E-koolikotis. Vaata täpsemalt siit . 

Ajarännaku koolitust Tallinnas saab jälgida ka veebis!

Kujutis
Eelmisel kolmapäeval kohtuti 1944. ajarännaku taustateadmiste koolitusel Tartus. Aitäh headele esinejatele põnevate ettekannete eest, samuti kõigile osalejatele! Käesoleval nädalal kohtutakse Tallinnas, Eesti Mälu Instituudis. Koolitust saab jälgida ka veebis. Registreerimine ERMi kodulehel.  Kolmapäeval, 22. novembril Eesti Mälu Instituudis (Tõnismägi 8, Tallinn) 10.30 tervituskohv 11.00 Päeva sissejuhatus 11.10 Meelis Maripuu: Sündmuse ajalooline ülevaade, Eesti Mälu Instituudi põgenike andmebaasist ja instituudi uurimistöö senistest tulemustest seoses suurpõgenemisega 12.00 Martin Andreller: Ülevaade põgenemisega seotud esemetest Eesti muuseumikogudes. Mälestustest, nende kogumisest ning Kogu Me Lugu andmebaasist 12.50 Lõuna omal käel 13.50 Anu Kell: Väliseesti kirjandus kui omalaadne nähtus maailma kultuuripildis 14.45 Pille Rohtla: Ajarännaku meetod. Abiks algajale ajarändurile (soovijatele) Ajas rändamiseni!

Sügiskonverents - parim viis teaduse uuemate uurimistulemuste üldhariduskooli jõudmiseks on koostöö

Kujutis
20. – 21. oktoobril 2023 toimus Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis Ene Mihkelsoni 79. sünniaastapäevast inspireeritud  konverents “Olnu on ikka veel täna” . Tegemist oli Ene Mihkelsoni Seltsi ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi ühise algatusega, mille  puhul ajaloolased, kirjandusteadlased ja õpetajad tegutsesid ligi aasta konverentsi ette valmistades selle nimel, et parim ja uusim humanitaarteaduslik teadmine saaks tõlgitud kooli konteksti, reaalseteks õppematerjalideks ja tunnikavadeks. Konverents oli pühendatud metsavendluse aja uurimisele ja kirjanduse rollile ajalooliste teemade avamisel. Eesmärk oli kokku tuua õpetajad ja uurijad, nii kirjanduse kui ajaloo vallast. Konverentsile tuli ligi 80 õpetajat  –  pooled neist ajaloo- ja ühiskonnaõpetajad ning pooled emakeele ja kirjanduse õpetajad. Lisaks oli ülekande veebis jälgijate arv umbes samas suurusjärgus. Esinesid ajaloolane  Peeter Kaasik , arheoloog  Mauri Kiudsoo , ennast „hobiajaloolaseks“ nimetada palunud Kaitseväe ju

Ajarännaku „Suur põgenemine 1944“ koolitused Tartus ja Tallinnas

Kujutis
Eesti Rahva Muuseum (ERM) korraldab tuleval aastal koos Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi (EAÜS) ning Eesti Mälu Instituudiga üle-eestilist ajarännakut 1944. aastasse. Projektiga on oodatud liituma haridus-, kultuuri- ja mäluasutused, kel on huvi ajarännaku meetodi rakendamise vastu. Järgmisel aastal täitub 80 aastat suurest põgenemisest, mille käigus lahkus Eestist läände umbes 80   000 inimest.   Seepärast on järgmise aasta üle-eestilise ajarännaku teemaks   „Suur põgenemine 1944“ , mida viiakse läbi   16.-29. septembrini 2024 . Esimesed ajarännakut ettevalmistavad koolitused, mis on suunatud eelkõige õpetajatele ja muuseumipedagoogidele, toimuvad   15. novembril Eesti Rahva Muuseumis Tartus   ja   22. novembril Eesti Mälu Instituudis Tallinnas . Uuri lisa ja registreeru ERMi kodulehel   Ajarännaku meetod ehk   Time Travel   töötati 1980. aastatel välja Rootsis, Kalmari muuseumis kohaliku ajaloo ja kultuuripärandi õpetamiseks ning mõtestamiseks. 2004. aastal loodi rahvusvahe

Ilmus ülevaade suvekoolist EuroClio veebilehel

Kujutis
Kätlin Jürna toel ilmus suvekooli raport EuroClio veebilehel. EuroClio toetas suvekooli ja võimaldas võõrustada ajalooõpetajate seltsi esindajaid naaberriikidest. Oleme tänulikud.