Postitused

Kuvatud on kuupäeva juuli, 2023 postitused

Ilmunud on käsiraamat „Uurimistöö ajaloos“

Kujutis
Hea meel on teada anda, et Mauruse kirjastuses on ilmunud käsiraamat „Uurimistöö ajaloos“. Materjali koostades kasutas autor Anu Raudsepp oma rikkalikku kogemustepagasit: nii teadmisi, mis on omandatud ajalugu uurides, kogemusi, mis on saadud õpilastööde võistluse žürii liikmena, kui ka oskusi, mis on tulnud, andes Tartu Ülikoolis tulevastele ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele kursust „Uurimistöö ajalootunnis“. Loodetavasti on materjal on abiks õpilastööde juhendamisel! „Uurimistöö ajaloos“ aitab oluliselt kaasa sellele, et saavutada ajaloohariduse põhieesmärki: kujundada ajalooteadvust. Uurimistöö raames tuleb tegeleda erinevate meetodite ja suundadega, mis arendavad ajaloolist mõtlemist: näiteks tõlgendada allikaid, hinnata usaldusväärsust, tegeleda multiperspektiivsusega jms. See omakorda aitab luua erinevaid oskusi ja pädevusi: väärtuspädevust arendab tutvumine eri aegadel kehtinud väärtushoiakutega, õpipädevust arendab teabe hankimine,suhtluspädevust allikatest teabe lugemine