Postitused

Kuvatud on kuupäeva juuni, 2023 postitused

Seltsi värske infokiri on ilmunud

Kujutis

EAÜS-i sügiskonverents Kirjandusmuuseumis

Kujutis
EAÜS-i sügiskonverents “Olnu on ikka veel täna” toimub Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis 20.-21. oktoobril 2023.  Tallinna osakond korraldab seekordse seltsi sügiskonverentsi koostöös Ene Mihkelsoni Seltsiga Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis kahepäevasena. Konverents kannab pealkirja “Olnu on ikka veel täna” ja on pühendatud metsavendluse uurimisele ning kirjanduse erirollile ajalooliste teemade avamisel. Eesmärgiks on avada metsavendluse uurimist ja käsitlemist eri vaatenurkade kaudu ning otsida viise, kuidas metsavendlust saaks käsitleda ajaloo ja kirjanduse lõimitud õpetamisel. Ettekannetega esinevad ajaloolased Peeter Kaasik, Mauri Kiudsoo ja Aigi Rahi-Tamm, folklorist Mari-Ann Remmel, kirjandusteadlased Janika Kronberg, Galina Ponomarjova, Tiina-Ann Kirss, Aija Sakova ja Marin Laak ning ajakirjanik Rasmus Kagge. Tervitussõnad on lubanud edastada Kaitseväe juhataja Martin Herem ja sotsiaalteadlane, Ene Mihkelsoni Seltsi juhatuse liige Marju Lauristin. Konverentsil osalemist võib planee