XXIX ajaloo-olümpiaadi kokkuvõte

15. ja 16. veebruaril toimus ajaloo-olümpiaadi eelvoor. Sellest võttis osa 652 õpilast 6. klasside arvestuses, 703 õpilast 7. klasside arvestuses, 720 õpilast 8. klasside arvestuses, 798 õpilast 9. klasside arvestuses, 178 õpilast gümnaasiumi katoliku kiriku teemal, 149 õpilast gümnaasiumi Eesti ajaloo teemal ja 530 õpilast gümnaasiumi XX sajandi teemal. 

Eelvoor oli elektrooniline ja suuri tehnilisi probleeme ei tekkinud, kuid päris ilma viperusteta ka hakkama ei saanud. Tehnilise poole kõrval on endiselt küsimusi tekitanud soorituse ausus, hästi positiivne on, et mitu õpetajat andsid ise teada õpilastest, kes ei teinud tööd kaasa koolis, õpetaja kontrolli all või tegid omavahel koostööd ning nende tulemused tühistati.

Olümpiaadi lõppvoor toimus 23. märtsil Tartus, traditsiooniliselt paberkandjal. Probleemiks kujunes see, et samal päeval toimus CAE eksam ning matemaatika olümpiaadi lõppvoor. CAE eksami aeg ei olnud paigas, kui ajaloo-olümpiaadi lõppvooru aeg teaduskooli kalendrisse sai ning ühtegi sellist nädalavahetust, kus ei oleks olnud kattuvusi mõne teise olümpiaadi lõppvooruga, ei olnud võimalik leida. Enamuse jaoks need kattuvused probleemiks ei olnud ning lõppvoor toimus planeeritud ajal ja mahus, tulemused on teaduskooli ja seltsi kodulehel üleval ning tänuüritus tublimatele toimub 17. mail Tartus koos ajalooalaste uurimistööde lõpetamisega.

Selleks aastaks saab seega ajaloo-olümpiaadile joone alla tõmmata, suur tänu kõikidele küsimuste koostajatele ja organiseerijatele! Samas on juba aeg mõelda järgmise olümpiaadi vormile, teemadele, kohtade jaotusele lõppvoorus jne. Kes tunneb, et tahab panustada, võiks endast juba aegsasti seltsi juhatusele märku anda.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Seltsi aastakoosolekul kuulutati välja preemiate laureaadid

Lõppes 24. uurimistööde võistlus

Seltsi reisile registreerimine on avatud!