Ühiskonnaõpetuse olümpiaad

Olümpiaadi viib läbi Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts koostöös Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi, TÜ Teaduskooli , Harno ning kohalike maakonna/linna haridusosakondadega ja HTMi rahalisel toel.

Nagu varasematel aastatel, nii viiakse ka 2022/2023. õppeaastal ühiskonnaõpetuse olümpiaad läbi kahes voorus. I – elektrooniline voor toimub 19. ja 20. jaanuaril 2023ja II voor toimub 3. märtsil Tartus Miina Härma Gümnaasiumisja Tartu Ülikooli raamatukogus.

 Olümpiaad toimub kolmes vanuseastmes: põhikool  II kooliastme õpilastele,  põhikooli III kooliastme õpilastele ja gümnasistidele. Gümnaasiumiastme osalejate vanuse ülempiir on 21 aastat. I voor toimub elektrooniliselt ja selles osalejate arv ei ole piiratud, kuid vajalik on eelnev registreerimine, mis algab 10. detembril 2022 ja lõpeb 8. jaanuaril 2023. Registreerimise kohta saadame eraldi infokirja.

II kooliastmes II vooru ei toimu. I vooru töö eest on võimalik saada maksimaalselt 60 punkti.

Põhikooli III kooliasmes kutsutakse  II vooru  iga piirkonna võitja, kui ta on saavutanud vähemalt 60% maksimumpunktidest ( maksimumpunktide arv on 100) ja lisaks paremate tulemustega õpilased üle-eestilise punktiarvestuse alusel. Kokku 38 õpilast.

Vaata lähemalt siit.Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Seltsi aastakoosolekul kuulutati välja preemiate laureaadid

Lõppes 24. uurimistööde võistlus

Seltsi reisile registreerimine on avatud!